‘Senin de müdürünün de alayınızın da….’ diyen polise ceza mahkemeden döndü

İZMİR– Yoğun çalışma koşulları, baskı, mobbing gibi sorunlarla daha önce de gündeme gelen emniyet teşkilatı, dönem dönem personel ve amirler arasında meydana gelen tartışmalara sahne oldu. Bu tartışmalardan biri geçtiğimiz yıl Hatay’da yaşanırken, sinir krizi geçiren bir polis memurunun amiri konumundaki komiser yardımcısının telefonda, “Senin de Müdürünün de topunuzun, alayınızın…” şeklinde ifadeler kullandığı ileri sürüldü. Polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SAVUNMASI DAHİ ALINMADAN CEZA VERİLDİ

Polis hakkında başlatılan adli soruşturma somut delil bulunamadığı gerekçesiyle “kovuşturmaya yer yok” kararı ile sonuçlandı. İdari soruşturmada ise polis memurunun savunması dahi alınmadan “Amir veya üste hakaret etmek” suçundan 24 ay uzun süreli durdurma cezası verildi. Polis memurunun cezasının iptali yönünde açılan davaya ise ilk derece mahkeme olumsuz cevap verdi. Dava, bunun üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi’ne taşındı.

MAHKEME: SAVUNMA HAKKI TANINMADAN CEZA VERİLEMEZ

Adana Bölge İdare Mahkemesi 1’inci İdare Dava Dairesi ise davayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Söz konusu olayda polis memurunun savunmasının alınması ve savunma için 7 gün süre verilmesi gerektiğini belirten mahkeme, kanundaki ilgili maddelere vurgu yaptı.

Kararda, “30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 2. maddesinde; “Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar hakkında uygulanır.’ hükmü, ‘Savunma’ başlıklı 30. maddesinde; ‘(1) Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez” ifadelerine yer veren mahkeme, temyiz yolu kapalı olmak üzere cezayı iptal etti.

Kararın devamında da şöyle denildi:

“Disiplin soruşturmasına konu isnat hakkında davacının savunması usulüne uygun olarak alındıktan sonra, davalı idarece davacı hakkında yeniden işlem tesis edilebileceği de açıktır. İstinaf başvurusunun kabulüne, İstinafa konu Hatay 2. İdare Mahkemesi’nin kararının; kaldırılmasına, dava konusu, Adana Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun ‘Amir veya üste hakaret etmek’ fiilinin sübut bulduğundan bahisle 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun’un 7/2 maddesinin tatbikine yer olmadığına ve 5 ceza puanının özlük dosyasına işlenmesine ilişkin kısmının iptaline.”

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x